Om Covid...

För mig är det viktigt att vi alla kan känna oss trygga.

Jag följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Jag ser även till att vi kan hålla avstånd mellan våra mattor, och hoppas att du respekterar avstånd även när vi går ut och in från klassen.

Handsprit finns tillgänglig och vi tvättar alltid av vår utrustning efter att vi använt den. På toaletterna finns både engångshanddukar och handsprit.

Om du deltar i mina klasser på plats vill jag, för allas tygghet, att du har vaccinerat dig och jag uppskattar om du visar upp vaccinationsbevis. Om du har symtom eller någon i ditt hushåll är sjuk så stanna hemma.