top of page

Forskning och yogan

Forskningen visar tydlig att långvarig stress kan åsamka många negativa saker. Det kan vara ökat blodtryck, minskade kognitiva förmågor eller ökad risk för inflammationer i kroppen. Forskningen visar också att olika typer av yoga och meditation kan förebygga och avhjälpa många av dessa symptom.

Forskning visar också att om man undertrycker känslor och erfarenheter kan man få t.ex. mag- och tarmproblem (IBS), kronisk värk, trötthet och migrän. Det kan också förvärra smärtan om man har värk. Genom yogan känner vi efter inåt, lyssnar och försöker förstå och acceptera det som händer inom oss. Vi får verktyg.

Tydligast koppling till forskningen har yoga-formen "MediYoga". MediYoga har t.ex. visat på goda effekter när det gäller ryggproblem och att hantera sina egna känslor. Den formen har som mål att bli rekommenderad som en behandlingsform inom vården enligt socialstyrelsen, och då behöver den vara evidensbaserad. Det finns nu evidens. Därför erbjuder många vårdcentraler redan idag MediYoga som en behandlingsmetod.

Jag själv anser att det är viktigt att lyssna både på forskning och beprövad erfarenhet. Därför erbjuder jag både MediYoga och även andra yogaformer.

Läs mer om MediYoga och forskning ->

Mer om MediYoga ->

    

bottom of page