Forskning och yogan

Forskningen visar tydlig att långvarig stress kan åsamka många negativa saker. Det kan vara ökat blodtryck, minskade kognitiva förmågor eller ökad risk för inflammationer i kroppen.

Forskningen visar också att olika typer av yoga och meditation kan förebygga och avhjälpa många av dessa symptom.

Tydligast koppling till forskningen har MediYogan som har som mål att bli rekommenderad enligt socialstyrelsen och helt och vara evidensbaserad. Därför erbjuder många vårdcentraler redan idag MediYoga som en metod. MediYoga har också visat på goda effekter när det gäller ryggproblem och att hantera sina egna känslor.

Jag själv anser att det är viktigt att lyssna både på forskning och beprövad erfarenhet. Därför erbjuder jag både MediYoga och även andra yoga-former.

Läs mer om MediYogan och foskningen här ->

Eller på MediYogas hemsida ->